Adoptie

Denk je aan adoptie of ben je zelf geadopteerd, adoptieouder of op een andere manier betrokken bij adoptie? Hieronder vind je meer informatie.

  • Steunpunt Adoptie vzw: alle betrokkenen bij adoptie kunnen hier¬†tijdens elke fase van het adoptieproces terecht voor¬†info¬†op maat en nazorg. Hier vind je¬†veelgestelde vragen.
  • Het Vlaams Centrum voor Adoptie (Kind en Gezin)¬†gidst ouders doorheen de adoptieprocedure. Zowel bij binnenlandse als bij buitenlandse adoptie.
  • VAG is een vereniging van en voor geadopteerden en adoptieouders. Je kan hier terecht voor informatie, activiteiten of vormingen.
  • A-Buddy: online hulpverlening door buddy's (volwassen vrijwilligers die zelf ooit geadopteerd werden).
Printer Friendly, PDF & Email