Financieel

Zonder zichtrekening is het moeilijk om je geldzaken te regelen. Daarom heeft iedereen in ons land recht op een basisbankdienst bij een bank naar keuze.

Sociale zekerheid

Iedereen heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin. Daarom bestaan er in ons land twee systemen van sociale bescherming:

Ontheffing Provinciebelasting

Wie een leefloon of verhoogde tegemoetkoming geniet, moet geen provinciebelasting betalen! De provincie past deze vrijstelling automatisch toe. Ontvang je toch een aanslagbiljet (hetzelfde als een factuur)? Onderteken dan het document dat bij de factuur zit (aanvraag tot ontheffing van de provinciebelasting), voeg een attest leefloon of kleefbriefje van je ziekenfonds toe en stuur het naar vermeld adres. Of vraag meer informatie aan je maatschappelijk werker

Korting bijdrage Vlaamse zorgverzekering

Wie in Vlaanderen woont en ouder is dan 25, betaalt elk jaar de zorgpremie. Mensen met een laag inkomen krijgen korting op de zorgpremie. Deze korting wordt in principe automatisch toegekend. Heb je nog vragen over je zorgpremie of over de Vlaamse zorgverzekering? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Neem contact op met je ziekenfonds.

 

Printer Friendly, PDF & Email